"CEO" Клубын ерөнхийлөгч Б.Гантулга Монголын Эдийн Засгийн Чуулган 2023-нд "Бизнесийн болон Хөрөнгө оруулалтын орчин" сэдвээр урьдчилсан хэлэлцүүлэгт оролцлоо
clock2023-06-30 14:10
"CEO" Клубын ерөнхийлөгч Б.Гантулга Монголын Эдийн Засгийн Чуулган 2023-нд "Бизнесийн болон Хөрөнгө оруулалтын орчин" сэдвээр  урьдчилсан хэлэлцүүлэгт оролцлоо
"CEO" Клубын ерөнхийлөгч Б.Гантулга Монголын Эдийн Засгийн Чуулган 2023 -нд "Бизнесийн болон Хөрөнгө оруулалтын орчин" сэдвээр урьдчилсан хэлэлцүүлэгт оролцлоо

Хэлэлцүүлгийн талаар дэлгэрэнгүй үзэх: https://fb.watch/lugqc_o0Ol/

Монголын Эдийн Засгийн Чуулган 2023 - Урьдчилсан хэлэлцүүлэг:
Бизнесийн болон Хөрөнгө оруулалтын орчин

Оролцогчид:
• О.Адъяа - Гүйцэтгэх Захирал, АмЧам Монгол
• Б.Хаш-Эрдэнэ - Гүйцэтгэх Захирал, Улаанбаатар Хотын Худалдааны Танхим
• Л.Тэмүүлэл - Бодлого хариуцсан захирал, Монголын Бизнесийн Зөвлөл
• Б.Гантулга - Ерөнхийлөгч, CEO Клуб

***
Mongolia Economic Forum 2023 - Preliminary discussion: Business and Investment Climate

Participants:
• Adiya O. - Executive Director, AmCham Mongolia
• Hash-Erdene B. - Executive Director, Ulaanbaatar Chamber of Commerce
• Temuulel L. - Policy Director, Mongolian Business Council
• Gantulga B. - President, CEO Club

Learn more at: https://meforum2023.mn/

#CEOClub #MEF2023 #WelcometoMongolia