"CEO" клубийн гишүүд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд Б.Бат-Эрдэнэтэй уулзлаа
clock2023-04-16 09:40
"CEO" клубийн гишүүд Байгаль орчин, аялал жуулчлалын Сайд Б.Бат-Эрдэнэтэй уулзлаа
Монголчууд бидэнд аялал жуулчлалыг хөгжүүлж ихээхэн хэмжээний ажлын байр бий болгох боломж байгаа тухай мөн өвлийн аялал жуулчлал, байгаль орчны бусад асуудлаар ярилцлаа.