UFC Группын Ерөнхий Захирал O.Амартүвшин

O.Амартүвшин нь ТИС-ийн Компьютер, Техник Менежментийн Сургуулийг Бизнесийн удирдлагын бакалавр зэрэгтэй төгсөж тус сургуулийн мастерын зэргийг маркетингийн чиглэлээр хамгаалжээ.

Тэрээр 2005 оноос Увс Хүнс Компаний Захиралаар ажиллаж бизнесийнхээ гарааг эхэлсэн бөгөөд UFC группийн үүсгэн байгуулагч юм. 2007 оноос UFC группийн Ерөнхийлөгч, ТУЗ-ын даргаар томилогдон ажиллаж байна.

Түүнийг Монголын Маркетингийн Холбооноос 2004 оны шилдэг маркетер, Монголын Менежментийн Холбооноос 2011 оны шилдэг Захирал, Том Менежер шагналааар тус тус шагнажээ.