Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг “CEO” клубынхэнтэй хэлэлцлээ
clock2018-03-06 08:00
Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг “CEO” клубынхэнтэй хэлэлцлээ
Манай улс татварын хуулиудаа түүхэндээ хэд хэдэн удаа шинэчилж байсан ч сүүлийн 10 гаруй жил татварын багц хуульд бүрэн шинэчилсэн найруулга хийгдээгүй юм. Дэлгэрэнгүйг: Татварын багц хуулийн шинэчлэлийг “CEO” клубынхэнтэй хэлэлцлээ