СЕО клубын мэдэгдэл
clock2017-04-07 14:30
СЕО клубын мэдэгдэл
СЕО клубын гишүүн байгууллагууд МҮХАҮТ- ын 4-р сарын 5-ны өдөр мэдэгдлийг дэмжиж хүн амын орлогын албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэх, тэтгэврийн насыг өсгөхийг эрс эсэргүүцэж байгаагаа мэдэгдэн дараах мэдэгдэлийг хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслүүдэд тавин, УИХ-ын гишүүд рүү явууллаа.