Улс төр
clock2012-05-04 09:35
Улс төр

- 2008 онд МАН болон АН тай сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртэй холбоотой бэлэн мөнгө амлахгүй байх тухай “Санамж Бичиг” байгуулж байсан.

- “Төрийн бус байгууллагын тухай хууль”-д гүнзгий судалгаа хийсний үндсэн дээр илүү хүчирхэг хууль бий болгох зорилгоор шинэчилсэн найруулга хийж, төрийн зарим чиг үүргийг ТББ болон хувийн хэвшилд шилжүүлэх тухай олон зөвлөмж, санаачлагыг Засгийн газарт хүргүүлсэн.