Нийгмийн хөгжил
clock2012-05-01 11:30
Нийгмийн хөгжил

-   Монголын Эдийн Засгийн Форумыг санаачилж, бие даасан ТББ болгож, жил бүр идэвхитэй дэмжин хамтран ажиллаж байна.

-   IRIM (Mongolia Independent Research Institute) байгууллагаар “Ашгийн төлөө бус хуулийн этгээдийн хууль эрхзүйн орчин”-ы судалгаа хийлгэсэн.

-   Агаарын тээврийн менежментийг ойрын хугацаанд сайжруулах, шаардлага гэж үзвэл хувьчлахад анхаарлаа хандуулж байна.

-   Монгол улсыг хэрхэн Ази болон тив дэлхийд өөрийгөө таниулах тал дээр судалгааны баг ажлуулж байна.

-   Төсвийн зарцуулалтын үр дүн, ашигтай зарцуулалт байлгах тал дээр хяналт тавьж ажиллаж байна