FTI Consulting компанийн удирдлагуудтай хийсэн уулзалт 2013.04.17