​2014 онд эдийн засаг хэрхэхийг ярилцав

Манай улсын эдийн засгийн ДНБ-ий өсөлт 2011 онд 17.5 хувь, 2012 онд 12.4 хувиар өсөж байсан бол 2013 оны жилийн урьдчилсан гүйцэтгэлээр 11.7 хувийн өсөлттэй гарч байна. Эдийн засгийн өсөлт өмнөх онуудаас буурахад нөлөөлсөн гол хүчин зүйл нь нэгд, гадаадын хөрөнгө оруулалт буурсан хоёрт, гадаад худалдаа болон төсвийн алдагдал зэрэг нэмэгдснээс болсон байна.


Макро эдийн засгийн үзүүлэлтээр ирэх онд эдийн засгийн өсөлт 10 хувиас бага байх магадлал өндөр байгаа бөгөөд жилийн эхний хагас дуустал эдийн засаг сэргэх бодит боломж одоогоор харагдахгүй байгааг Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх “UMC ALFA” компанийн шинжээчид хэлж байна.

Эдийн засагчид “Эдийн засгийн хурдац 2011 оноос хойш монгол улсын хувьд  саарч байна. 17,5 хувь байсан өсөлт 2013 онд 11,7 хувь болсон. 2014 онд эдийн засгийн өсөлт 9,5 хувьтай байх болов уу гэж харж байна. Энэ нь Оюутолгойн баяжмалын үйлдвэрлэл уул уурхайн олборлолттой шууд холбоотой. 2015 онд эдийн засгийн тэлэх бодлогуудаа чангатгавал эдийн засагт уул уурхайгаас бусад салбарын өсөлт ажиглагдах болов уу гэж таамаглаж байна” хэмээж байна. Тиймээс 2014 онд төсөөлж байсан 17 хувьтай өсөлт талаар болох эрсдэл байгаа юм. 

Бид түүхий эдийн валюттай орон. Үүнтэй холбоотойгоор нүүрсний экспорт 2011 оноос хойш үнийн дүнгээрээ ихээхэн хэмжээгээр буурсан атлаа хэмжээ нь төдийлөн буураагүй. Үүнийг БНХАУ-ын эдийн засагт нийлүүлэгдэж буй нүүрсний зах зээл дээрх өрсөлдөөн нэмэгдэж байна гэж харж болно. Тус улсын экспортын хэмжээ өссөн атлаа, Монголоос нийлүүлсэн нь буурсан байдаг. Үүнээс үүдээд төсвийн орлого, уул уурхайн салбарт орж буй гадаадын хөрөнгө оруулалт удаашралтай буурсан үзүүлэлтүүд харагдаж байгаа юм.