2013.09.20 Лондон хотын амбан захирагч Лорд Мэр Рожэр Жиффорд СЕО Клубын гишүүн захиралуудыг хүлээн авч уулзлаа.