2013.09.19 Дэлхийн банкны хүлээн авалтанд СЕО Клубын төлөөлөл оролцлоо.