2013.08.29 ХХДҮЗ-ийн Удирдах Зөвлөлийн уулзалтанд СЕО Клубыг төлөөлөн Клубын Ерөнхийлөгч С.Амарсайхан оролцов.