2013.08.29 СЕО Клуб, ХХДҮЗ-ийн төлөөлөл Засгийн Газартай уулзалт хийлээ.