2013.08.22 Хөрөнгө оруулалт ба татварын эрхзүй асуудал хөндсөн уулзалт ярилцлага амжилттай боллоо.