Явц үе

“Монголын Эдийн Засгийн Форум”-ыг санаачилж, бие даасан төрийн бус байгууллага болгосон.

 

“Монгол Бахархал” хэмээх хүндэт өргөмжлөлийг уламжлал болгон жил бүр олон улсын тавцанд Монголын нэр хүнд гаргаж байгаа захирлуудад өгдөг болсон.

 

Засгийн газарт “Тогтвортой Байдлын Гэрээ”-ий хэрэгцээ, үүний хэрэгцээний тухай олон талын зөвлөмж өгсөн.

 

Мэдээ