Шударга татвар ухаалаг зардал ТББ-аас зохион байгуулсан уулзалт, танилцуулга 2012.10.18