"Хувийн хэвшлийн хөгжил" Дугуй ширээний хэлэлцүүлэг