Тэрэлж Зочид Буудал

Тэрэлж сүйх компани нь Гацуурт компанийн бие даасан нэг салбар охин компани бөгөөд 5 одтой "Тэрэлж" зочид буудал үйл ажиллагаа явуулж байна.