СЕО Клуб, Монголын Эдийн Засгийн Форум, ЭЗБӨЧСТ хамтран шинэ жилийн хүлээн авалт зохион байгуулав. 2012.12.15