СЕО Клубын төлөөлөл Их Британийн Ерөнхий Сайд асан Тони Блэйртэй уулзаж Tony Blair Associates байгууллагатай цаашид хамтран ажиллахаар боллоо.