СЕО Клубын гишүүн захиралууд Дэлхийн эдийн засгийн форумыг үндэслэн байгуулагч Клаус Мартин Швабын хамт

Монголын ирээдүйн талаархи Дэлхийн эдийн засгийн форумын стратегийн мэтгэлцээний үеэр