Саусгоби сэндс ХХК

Саусгоби Ресурс Лимитед (Саусгоби) нь газар Торонто болон Хонконгийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй компани (TSX: SGQ, HK: 1878). Газар зүйн байрлалын хувьд Хятад улстай хамгийн ойр стратегийн ач холбогдол бүхий байршилтай нүүрсний ордыг эзэмшдэг Саусгоби компани нь томоохон нүүрс үйлдвэрлэгч, ханган нийлүүлэгч компани бөгөөд дэд бүтэц тээврийн ложистикийн чиглэлээр мөн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлдэг.