Ньюком компанийн Салхит Салхин Паркийн бүтээн байгуулалттай СЕО Клубын гишүүн компаниуд танилцав. 2012.12.01