Мэдээ

4-р сар 16, 2014

Техник технологи ба хувийн хэвшлийн үүрэг

2014 оны 2 сарын 17-ны өдөр Ц. Түмэнцогт захирлыг NTV телевиз Coffee break нэвтрүүлэгтэй урьж оролцууллаа.
4-р сар 16, 2014

Үндэсний стратегийн хүрээлэн ба Монголын гүйцэтгэх захирлуудын клубын уриалга

2014 оны 2 сарын 14-ны өдөр СЕО клубээс улс төр, нийгэм, эдийн засгийн бодлого тодорхойлогчид хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд хандан уриалга гаргасны дагуу Ц. Түмэнцогт захирлыг Монгол HD телевиз Оргил цаг нэвтрүүлэгтэй урьж оролцууллаа.
4-р сар 16, 2014

Монголын гүйцэтгэх захирлуудын клуб эдийн засгийн форумыг санаачилсан

2014 оны 2 сарын 15-ны өдөр СЕО клубээс улс төр, нийгэм, эдийн засгийн бодлого тодорхойлогчид хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд хандан уриалга гаргасны дагуу СЕО КЛУБын ерөнхийлөгч С. Амарсайхан захирлыг Eagle телевиз Зочны цаг нэвтрүүлэгтэй урьж оролцуул ...
Дэлгэрэнгүй ...
4-р сар 16, 2014

Монголын гүйцэтгэх захирлуудын клубын уриалга Ц. Түмэнцогт захирал

2014 оны 2 сарын 14-ны өдөр СЕО клубээс улс төр, нийгэм, эдийн засгийн бодлого тодорхойлогчид хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд хандан уриалга гаргасны дагуу Ц. Түмэнцогт захирлыг Bloomberg телевиз Ажил хэрэгч өглөө нэвтрүүлэгтэй урьж оролцууллаа.
4-р сар 16, 2014

Монголын эдийн засгийн хөгжилд хувийн хэвшлийн үүрэг

2014 оны 2 сарын 14-ны өдөр СЕО клубээс улс төр, нийгэм, эдийн засгийн бодлого тодорхойлогчид, хувийн хэвшлийн төлөөллүүдэд хандан уриалга гаргасны дагуу СЕО КЛУБын ерөнхийлөгч С. Амарсайхан захирлыг С1 телевиз VIP нэвтрүүлэгтэй урьж оролцууллаа.

Мэдээ