Мэдээ

5-р сар 06, 2014

Монголын хөгжлийн “хөдөлгүүр” бол хувийн хэвшил

ХХДҮЗ-өөс зарлаж буй уралдаанд оролцогч Г.БатзоригМонголын хөгжлийг хэн авч явах вэ. Зарим хүний хувьд төрөөс хэрэгжүүлж буй уул уурхайн салбар дахь томоохон төсөл хөтөлбөр, гэрээ хэлцлүүд Монголын хөгжлийг авч явна хэмээн төсөөлж байж болох юм. ...
Дэлгэрэнгүй ...
5-р сар 06, 2014

WELFARE STATE ГЭСЭН ОЙЛГОЛТЫН ТУХАЙД

ХХДҮЗ-өөс зарласан уралдаанд оролцогч Г.Агар-Эрдэнэ-ий бүтээл Англи хэлнээ welfare state, герман хэлнээ Sozialstaat гэсэн нэршил байдаг. Үүнийг “халамжийн төр”, “ивээлт төр”, “халамжит төр” гэх мэтээр орчуулан хэрэглэх нь бий.  Тэгвэл ...
Дэлгэрэнгүй ...
5-р сар 06, 2014
5-р сар 02, 2014

Хөрөнгө оруулагчид, ажил хэргийн мэдлэгтэй сайд нарыг хүсч байна

- Та сүүлийн үеийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан байр сууриаилэрхийлсэнгүй. Ер нь өнөөгийн эдийн засаг, улс төрийн нөхцөл байдлыг юу гэж дүгнэж байна вэ? - Томилолтоор ажиллаад ирсэн учраас улс төр яасан гэх мэтээр асуудлын гүн гүнзгий томъёоллы ...
Дэлгэрэнгүй ...
5-р сар 02, 2014

Төр аж ахуйн үйл ажиллагааг хязгаартайгаар эрхлэх нь

2014 оны 4-р сарын 24-ны өдөр ЭРХ ЧӨЛӨӨНД СУУРИЛСАН ХӨГЖЛИЙН ТУХАЙ ЯРИА цуврал лекц, ярилцлага болж өнгөрсөн билээ. Уг үйл ажиллагаанд ХХДҮЗ-ийн гүйцэтгэх захирал Ч. Хашчулуун "Төр аж ахуйн үйл ажиллагааг хязгаартайгаар эрхлэх нь" сэдвийн хүрээнд лек ...
Дэлгэрэнгүй ...

Мэдээ