Женерал Электрик ХХК

“Женерал Электрик” компани нь байгалийн арвин их нөөц баялагтай, Ази тивд хамгийн хурдацтай хөгжиж буй орнуудын нэг болох Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээр, Монголын зах зээлд сэргээгдэх эрчим хүч, уул уурхай, эрүүл мэнд, гэрэлтүүлэг зэрэг эдийн засаг, нийгэм, дэд бүтцийн салбаруудад дотоодын нөөц бололцоог үр ашигтай ашиглах хамгийн орчин үеийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэх боломжуудыг нээж байна.