Гонгонгт болсон Хөрөнгө Оруулалтын чуулга уулзалтанд Клубын гишүүн захиралууд оролцов. 2012.11.06