БНХАУ-ын Гадаад Хэргийн Дэд Сайдын айлчлалтай холбогдуулан хийсэн хурал 2012.08.23