Алтай Холдинг ХХК

Алтай Холдинг ХХК нь анх 1991 онд бизнесийн гараагаа гадаад дотоод худалдаа, ноолууран бүтээгдэхүүний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. 2005 он манай компани нь холдингийн зохион байгуулалтанд орж Алтай Холдинг ХХК нэртэйгээр үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн охин компаниудаа удирдлага зохион байгуулалт, менежментээр хангаж ажиллаж байна. Одоо холдингийн хэмжээнд нийт 700 гаруй ажиллагсадтайгаар ажиллаж байна.